In Theaters

The Grandmaster (Yi dai zong shi)

Movie Details

The Grandmaster (Yi dai zong shi)
  • Genre: Action/Adventure, Drama
  • Release Date: 2013-08-23 Limited
  • Running Time: 108 min.
  • Director: Kar Wai Wong
  • Cast: Tony Leung, Ziyi Zhang, Chen Chang, Cung Le, Siu-Lung Leung, Hye-kyo Song, Benshan Zhao, Julian Cheung, Qingxiang Wang
  • Producers: Kar Wai Wong, Jacky Pang Yee Wah
  • Writers: Kar Wai Wong, Haofeng Xu, Jingzhi Zou
  • Distributor: The Weinstein Company

Now Showing

Find capsule reviews, showtimes & tickets for all films in town.

Box Office Report

Loading...