You searched for:

Search for…

Narrow Search

 

Rated NR · 123 minutes

Drama, War
Director: Xiaogang Feng
Writer: Heng Liu
Producer: John Chong, Xiaogang Feng, Zhongjun Wang and Guan Yadi
Cast: Chao Deng, Heng Fu, Jun Hu, Phil Jones, Fan Liao, Naiwen Li, Quan Ren, Yan Tang, Baoqiang Wang and Wenkang Yuan

Now Playing

Assembly (Ji jie hao) is not showing in any theaters in the area.


© 2018 Riverfront Times

Website powered by Foundation