You searched for:

Search for…

Narrow Search

 

Rated NR · 83 minutes

Drama
Director: Aleksandr Gornovsky and Karen Shakhnazarov
Writer: Aleksandr Borodyansky and Anton Chekhov
Cast: Vladimir Ilyin, Aleksei Vertkov, Aleksandr Pankratov-Chyorny, Yevgeni Stychkin, Viktor Solovyov, Aleksei Zharkov, Stanislov Eventov, Alina Olshanskaya, Anna Sinyakina and Albina Yevtushevskaya

Now Playing

House No. 6 (Palata N°6) is not showing in any theaters in the area.


© 2018 Riverfront Times

Website powered by Foundation