You searched for:

Search for…

Narrow Search

 

Rated NR · 1984

Comedy, Musical
Director: Karen Shakhnazarov
Writer: Aleksandr Borodyansky and Karen Shakhnazarov
Cast: Igor Sklyar, Aleksandr Pankratov-Chyorny, Nikolai Averyushkin, Pyotr Shcherbakov, Yelena Tsyplakova, Evgeni Evstigneev, Leonid Kuravlyov, Borislav Brondukov, Larisa Dolina and Yuri Vasilyev

Now Playing

Jazzman (My iz dzhaza) is not showing in any theaters in the area.


© 2018 Riverfront Times

Website powered by Foundation