You searched for:

Search for…

Narrow Search

 

Rated NR · 102 minutes

Drama, Horror
Director: Shinya Tsukamoto
Writer: Shinya Tsukamoto and Hisakatsu Kuroki
Cast: Ryuhei Matsuda, Yui Miura, Wako Andô, Miwako Ichikawa, Hanae Kan, Toshiyuki Kitami, Hatsune Matsushima, Ken Mitsuishi and Shungiku Uchida

Now Playing

Sorry there are no upcoming showtimes for Nightmare Detective 2 (Akumu Tantei 2)


© 2018 Riverfront Times

Website powered by Foundation