You searched for:

Search for…

Narrow Search

 

Rated NR

Action/Adventure, Animation, Drama
Director: Katsuyuki Motohiro and Naoyoshi Shiotani
Writer: Aya Takaha, Gen Urobuchi and Makoto Fukami
Producer: Joji Wada, Kenji Tobori and Wakana Okamura
Cast: Tomokazu Seki, Kana Hanazawa, Kenji Nojima, Kinryuu Arimoto, Akira Ishida, Shizuka Itou, Miyuki Sawashiro, Noriko Hidaka, Takahiro Sakurai and Yoshiko Sakakibara

Now Playing

Psycho-Pass is not showing in any theaters in the area.


© 2018 Riverfront Times

Website powered by Foundation